KORS- OCH TVÄRSTÅG

KORS- OCH TVÄRSTÅG

Om bloggen

Välkommen hit!
Här kan det bli allt möjligt efter hand -- kors- och tvärståg, som borgmästaren i Königsberg kallade det för 200 år sedan.
Bilden på Nilen här ovanför tog jag för några år sedan på en båtresa från Luxor till Assuan och tillbaka.

In English: http://blog.torenordenstam.se/

JAN BÄRMARK - OM ÖVERSÄTTANDE

KULTURELL ÖVERSÄTTNINGPosted by Tore Nordenstam Wed, March 14, 2007 14:01:18

Tore

Dina reflektioner kring översättandets problem finner jag mycket värdefulla. /Se "Kulturell översättning" i Exemplets makt./ Uttrycket traduttori traditori, gäller verkligheten. Översättare blir mot sin vilja förrädare. Översättningar av buddhistiska texter från tibetanska till engelska och från engelska till svenska måste samtidigt vara trogna texten som de översätter till ett språk som bibehåller den upplevelsenära dimensionen som finns i många texter. Översättningen får inte resultera i ett buddhistiskt stamspråk. Ett par översättare anlitade en expert på Ezra Pound för att få texten tillräckligt poetisk. Du ser ju samma problematik gestaltad i Bruno Bettelheims Freud on man´s soul där han visar hur den engelska översättningen medikaliserats så till den grad att draget av work in progress hos Freuds tyska text försvunnit. Ett roligt exempel på svårigheten att vara trogen texten och få fram poängen är Shantidevas text där moral liknas vid en elefant som en het dag glider ned i en sval damm. Ordet för moral på sanskrit är shila som betyder svalka, kyla ned. Eller för att ta ett närmare exempel Christopher Bollas som i en bok leker med uttrycken fall in love, fall asleep som på svenska blir bli kär och somna. Jag återkommer till det viktiga och spännande tema du skriver om. Hela världsbilden kan ju finnas i ett ord.

Hälsningar

Jan

http://torenordenstam.se

  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post5

TRADITIONSFÖRMEDLING

KULTURELL ÖVERSÄTTNINGPosted by Tore Nordenstam Wed, March 14, 2007 13:58:48

JAN BÄRMARK OM TRADITIONSFÖRMEDLINGENS HERMENEUTIK

Traditionsförmedlingens hermeneutik har jag framför allt erfarenhet av när det gäller buddhismen som jag ofta skriver och talar om. I dag skall jag presentera buddhismen för bostadsplanerare (!). Så jag funderar nu på hur jag skall få grepp om deras förväntningshorisont. Ord och vändningar som jag sedan länge använt inbillar jag mig väcker samma asociationer hos andra. "Den dyrbara mänskliga kroppen" betyder att vi är födda i ett "centralt land", ett land där vi kan få undervisning om buddhism och möjlighet att praktisera det vi lärt, att vi har våra försåndsgåvor, att vår karma är gynsam samt att vi är medvetna om att sannolikheten att vi i nästa liv också får en "dyrbar mänsklig kropp" är mindre än att en blind sköldpadda som vart hundrade år simmar upp till ytan får en utkastad livboj om halsen. Summan av kardemumman är att vi omedelbart skall praktisera dharma och använda vår kropp som en häst på vilken vi i sporrsträck rider ut ur samsara.

När buddhismen kom till Kina fanns inga tecken för nirvana och man översatte det med wu-wei. Icke handlingens handling, det vill säga att vi handlar utifrån ett medvetande som är är centrerat kring ett särskilt, tinglikt jag. Som du vet så förnekar buddhismen alla inneboende essenser. Långt innan Gilbert Ryle hade man jagat spöket ut maskinen. Alla fenomens natur är tomhet. Det tibetanska ordet är stong panyid. Med Heidegger som förförståelse har Herbert Günther översatt det som ingen-ting-het. Fenomenen har inte karaktären av ting. Förförståelsen har livsligt diskuterats när det gäller översättningar. Nagarjuna var länge uppfattad som obegriplig . Heidegger och Wittgenstein försåg forskarna med en mer adekvar förförståelse. Utan Wittgenstein skulle jag aldrig ha kunnat översätta texten av Tsong khapa skriver Robert Thurman. Varje tid har sin förförståelse. En generation läste Nagarjuna genom positivism, en annan genom Wittgenstein, en tredje genom Derrida. Vill du läsa mer om detta finns A.P.Tucks Comparative Philosophy and the Philosophy of Scholarship, The University of Alabama Press 1988.

Du får gärna låta andra läsa detta. Jag vill nämligen lära mer om traditionsförmedlingens hermeneutik.

Hälsningar

Jan

http://torenordenstam.se

  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post4