KORS- OCH TVÄRSTÅG

KORS- OCH TVÄRSTÅG

Om bloggen

Välkommen hit!
Här kan det bli allt möjligt efter hand -- kors- och tvärståg, som borgmästaren i Königsberg kallade det för 200 år sedan.
Bilden på Nilen här ovanför tog jag för några år sedan på en båtresa från Luxor till Assuan och tillbaka.

In English: http://blog.torenordenstam.se/

TORE NORDENSTAM - KORTVERSIONEN

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Wed, September 23, 2015 13:53:43
Tore Nordenstam - kortversionen finns här:

https://uib.academia.edu/ToreNordenstam

Den långa versionen finns här:

http://www.torenordenstam.se/indexS.html  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post68

EN AUTOFAG

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Thu, August 28, 2014 17:45:29

Gunnar Nordenstam skriver nya dikter varje vecka.

I den sista veckans produktion ingår bl.a. följande:EN AUTOFAG

En kannibal som blivit svag
av att svälta varje dag
förvandlades till autofag
och tuggade sitt eget jag.Flera Gunnardikter här.

  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post66

MANILIUS - EXEMPEL VISADE VÄGEN

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Mon, February 10, 2014 19:17:33
I början av essän Om erfarenhet citerar Montaigne en romersk författare som hette Manilius. Citatet är från den första boken i Manilius stora arbete om astronomi och astrologi, som skrevs för 2 000 år sedan.

Det är ett kort citat, bestående av följande nio ord:

Per varios usus artem experientia fecit / exemplo monstrante viam

Astronomica, som verket heter, är skrivet på vers, närmare bestämt hexameter.
Citatet består av en och en halv versrad av detta slag.

I Jan Stolpes översättning har det blivit arton ord och två hela versrader:

Vägledd av visat exempel och genom att pröva sig fram på växlande sätt blir erfarenheten upphov till konsten.

I Charles Cottons Montaigne-översättning (som kan laddas ned från Project Gutenberg) låter det så här:

By various trials experience created art, example shewing the way.

Det handlar inte om konst i ordets moderna betydelse (bildkonst o.d.) utan om konst i ordets klassiska mening - färdigheter av olika slag, sådant som konsten att laga mat, konsten att snickra en stol, konsten att hålla en skolklass intresserad en hel timma i sträck eller, som hos Manilius själv, konsten att tyda stjärnornas gång. Det handlar om praktisk kunskap.

Då kan det bli så här på svenska:

Genom många försök blev erfarenheten kunskap / Exempel visade vägen
  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post65

HUR MÅNGA NORDENSTAM-SLÄKTER FINNS DET EGENTLIGEN?

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Mon, January 13, 2014 18:58:04

Hur många olika Nordenstam-släkter det finns är det ingen som riktigt vet. Före den kungliga förordningen 5 december 1901 angående antagande av släktnamn (den s.k. namnlagen) kunde vem som helst i Sverige ta vilket familjenamn som helst.

Den första släkten Nordenstam varade från 1751 till 1882. Den började med att köpmannen Swart från Göteborg adlades och då tog namnet Nordenstam, och den slutade med att hans barnbarn friherre Johan Mauritz Nordenstam dog utan manliga arvtagare 1882. Namnet lever vidare i Finland genom att Johan Mauritz adopterade en släkting som då fick namnet Standertsköld-Nordenstam. Som ett kuriosum kan nämnas att Johan Mauritz och jag faktiskt tycks vara besläktade på mycket långt håll. Den gemensamma anfadern levde i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

På 1800-talet var det flera som tog namnet Nordenstam. Till dem hörde min farfarsfar Anders Jacobson och tre av hans kusiner. Deras avkomlingar tillhör alltså min Nordenstam-släkt.

Men det var flera andra som också tog sig namnet Nordenstam på 1800-talet. En av dem var Jonas Olof Samuelsson, född den 29 oktober 1875 i Älgsjö, Åsele. Om hans eventuella avkomma finns det inga upplysningar på internet.

En annan var Erik Johansson Nordenstam från Korpikån i Nederkalix. Han var född i Ryssbält och tillhörde Rask-släkten där. Han utvandrade 1865 till USA med hustrun Greta Kajsa Lundbäck och två barn. 1880 bodde han tillsammans med hustrun och sju barn i Cook i Illinois. Några av de nu levande Nordenstammarna i USA härstammar antagligen från dem.

Otho M. Nordenstam, Carl M. Nordenstam, Gusten G. Nordenstam och Bror Vilhelm Nordenstam utvandrade också från Sverige till USA. Om man letar på internet, kan man finna ut en del om dem. De representerar av allt att döma fyra olika släkter. Det ser inte ut att finnas några förbindelser mellan någon av dem och min Nordenstam-släkt.

Bror Vilhelm Nordenstam från Masthugget i Göteborg kan möjligen vara en släkting till biografägaren Alfred P. Nordenstam i Göteborg i början på 1900-talet. Om den sistnämndes familjeförhållanden står det ingenting på internet.

När han som senare kallade sig Carl Rudolf Bernadotte Nordenstam första gången dyker upp i kyrkoböckerna på 1880-talet, bodde han i Masthugget i Göteborg. Han utvandrade till Norge 1904 och blev ett stort namn i trollerikonstens värld. Han använde redan före utvandringen namnet Nordenstam när han uppträdde som magiker, men i kyrkoböckerna står det antagligen inte så. Det finns ingen födelseattest eller dopattest för honom, men han uppges vara född i Örebro 1863, något som inte alls stämmer med tillgängliga dokument. Enligt egen uppgift var han barn till kung Karl XV och den vackra fröken Nordenstam. Det är en fantasieggande historia som jag återkommer till en annan gång.

Hur alla de nu levande Nordenstammarna (184 i Sverige, ett antal i Norge, någon i England, många i USA) passar in i det stora Nordenstam-pusslet är i skrivande stund en öppen fråga. Åtskilliga finns med i mitt släktträd, men det finns många frågetecken. Hör gärna av dig till nordenstam.tore@gmail.com om du kan fylla ut bilden på något sätt!

  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post64

PÅ DET EVIGAS SLAKA LINA

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Sat, April 13, 2013 12:26:43


För tre år sedan försvarades en ovanligt intressant doktorsavhandling vid universitetetet i Sevilla - Carla Carmona Escaleras Wittgensteininspirerade analys av målaren Egon Schieles ganska omfattande produktion. Jfr min recension av avhandlingen - här.

Jag skrev då att Carla är en lysande guide genom Schieles bildvärld och att hennes framställning är ett praktexempel på vad en översiktlig framställning i Wittgensteins mening kan innebära. Och jag uttryckte en förhoppning om att en bearbetad version av avhandlingen snart skulle utkomma i bokform.

Den förhoppningen har nu infriats:

La idea pictórica de Egon Schiele. Un ensayo sobre lógica representacional (Genueve Ediciones, Santander etc. 2012, 324 sidor).

Det är ett originellt och briljant genomfört bidrag både till förståelsen av Schieles verk och till hela området bildförståelse.

Jag hoppas att det kommer översättningar av boken till engelska och tyska inom överskådlig framtid.

Det samma gäller den essäsamling som nyligen publicerades med den underbara titeln På det evigas slaka lina - En la cuerda floja de lo eterno. Sobre la gramática alucinada de Egon Schiele (Acantilado, Barcelona 2013, 152 sidor).Introduktionen till La idea pictórica de Egon Schiele (s.13-33) kan läsas här.

Det första kapitlet i En la cuerda floja de lo eterno (s.7-14) kan läsas här.
Tillägg september 2015

En kritik av Carla Carmonas syn på likheterna mellan Schiele och Wittgenstein finns med i min nya artikel om Wittgenstein och Schiele:

https://www.academia.edu/13282289/Wittgenstein_and_Schiele

  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post61

SKÅDESPELARENS PRAKTISKA KUNSKAP

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Sat, February 02, 2013 15:02:14
Nu har Maria Johanssons arbete om skådespelarens praktiska kunskap utkommit i bokform.


Och hon själv har blivit professor i skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post57

MARIA JOHANSSON - SKÅDESPELARENS PRAKTISKA KUNSKAP

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Sat, June 02, 2012 17:58:10

Från vänster till höger: Tore Nordenstam, Maria Johansson, Svein Haugsgjerd, Merete Mazzarella, Ingela Josefsson, Pål Pedersen.


I GÅR, DEN 1 JUNI 2012, DISPUTERADE SKÅDESPELERSKAN OCH REGISSÖREN MARIA JOHANSSON PÅ AVHANDLINGEN SKÅDESPELARENS PRAKTISKA KUNSKAP.

DISPUTATIONEN ÄGDE RUM VID SENTER FOR PRAKTISK KUNNSKAP, UNIVERSITETET I NORDLAND, BODØ.

HON HÖLL EN LYSANDE FÖRELÄSNING OM PROFESSIONELLA SKÅDESPELARE OCH AMATÖRER I ETT PRAKTISKT KUNSKAPSPERSPEKTIV OCH FÖRSVARADE SIN AVHANDLING MED BRAVUR UNDER OPPONENTERNAS KRITISKA GRANSKNING AV ARBETET.

HELA DISPUTATIONEN FILMADES OCH DIREKTÖVERFÖRDES TILL STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA OCH NÅGRA ANDRA HÖGSKOLOR I SVERIGE.

VIDEON KAN SES HÄR.

LÄS AVHANDLINGEN HÄR: Skådespelarens praktiska kunskap 1 juni 2012.  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post56

GUNNAR NORDENSTAM - LIVETS GÅNG

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Mon, April 02, 2012 22:22:29


LIVETS GÅNG


Där någon gått förut

är vägen inte slut.

Förtröstansfullt jag går

i någon annans spår.Så lyder den avslutande dikten i Gunnar Nordenstams nyutkomna bok Dikter 2012.


Rekommenderas!


Mera här.  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post54
Next »