KORS- OCH TVÄRSTÅG

TORE NORDENSTAM - KORTVERSIONENOM BÖCKER OCH MÄNNISKOR

Posted by Tore Nordenstam Wed, September 23, 2015 13:53:43

Tore Nordenstam - kortversionen finns här:

https://uib.academia.edu/ToreNordenstam

Den långa versionen finns här:

http://www.torenordenstam.se/indexS.htmlSTILLA NUDIV.

Posted by Tore Nordenstam Thu, September 25, 2014 14:12:10stilla nu

stilla nu i alla hus

ohörbart är skogens sus

tyst det är i alla fågelreden

snart vilar även du i fredenEN AUTOFAGOM BÖCKER OCH MÄNNISKOR

Posted by Tore Nordenstam Thu, August 28, 2014 17:45:29


Gunnar Nordenstam skriver nya dikter varje vecka.

I den sista veckans produktion ingår bl.a. följande:EN AUTOFAG

En kannibal som blivit svag
av att svälta varje dag
förvandlades till autofag
och tuggade sitt eget jag.Flera Gunnardikter här.

MANILIUS - EXEMPEL VISADE VÄGENOM BÖCKER OCH MÄNNISKOR

Posted by Tore Nordenstam Mon, February 10, 2014 19:17:33

I början av essän Om erfarenhet citerar Montaigne en romersk författare som hette Manilius. Citatet är från den första boken i Manilius stora arbete om astronomi och astrologi, som skrevs för 2 000 år sedan.

Det är ett kort citat, bestående av följande nio ord:

Per varios usus artem experientia fecit / exemplo monstrante viam

Astronomica, som verket heter, är skrivet på vers, närmare bestämt hexameter.
Citatet består av en och en halv versrad av detta slag.

I Jan Stolpes översättning har det blivit arton ord och två hela versrader:

Vägledd av visat exempel och genom att pröva sig fram på växlande sätt blir erfarenheten upphov till konsten.

I Charles Cottons Montaigne-översättning (som kan laddas ned från Project Gutenberg) låter det så här:

By various trials experience created art, example shewing the way.

Det handlar inte om konst i ordets moderna betydelse (bildkonst o.d.) utan om konst i ordets klassiska mening - färdigheter av olika slag, sådant som konsten att laga mat, konsten att snickra en stol, konsten att hålla en skolklass intresserad en hel timma i sträck eller, som hos Manilius själv, konsten att tyda stjärnornas gång. Det handlar om praktisk kunskap.

Då kan det bli så här på svenska:

Genom många försök blev erfarenheten kunskap / Exempel visade vägen
HUR MÅNGA NORDENSTAM-SLÄKTER FINNS DET EGENTLIGEN?OM BÖCKER OCH MÄNNISKOR

Posted by Tore Nordenstam Mon, January 13, 2014 18:58:04

Hur många olika Nordenstam-släkter det finns är det ingen som riktigt vet. Före den kungliga förordningen 5 december 1901 angående antagande av släktnamn (den s.k. namnlagen) kunde vem som helst i Sverige ta vilket familjenamn som helst.

Den första släkten Nordenstam varade från 1751 till 1882. Den började med att köpmannen Swart från Göteborg adlades och då tog namnet Nordenstam, och den slutade med att hans barnbarn friherre Johan Mauritz Nordenstam dog utan manliga arvtagare 1882. Namnet lever vidare i Finland genom att Johan Mauritz adopterade en släkting som då fick namnet Standertsköld-Nordenstam. Som ett kuriosum kan nämnas att Johan Mauritz och jag faktiskt tycks vara besläktade på mycket långt håll. Den gemensamma anfadern levde i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

På 1800-talet var det flera som tog namnet Nordenstam. Till dem hörde min farfarsfar Anders Jacobson och tre av hans kusiner. Deras avkomlingar tillhör alltså min Nordenstam-släkt.

Men det var flera andra som också tog sig namnet Nordenstam på 1800-talet. En av dem var Jonas Olof Samuelsson, född den 29 oktober 1875 i Älgsjö, Åsele. Om hans eventuella avkomma finns det inga upplysningar på internet.

En annan var Erik Johansson Nordenstam från Korpikån i Nederkalix. Han var född i Ryssbält och tillhörde Rask-släkten där. Han utvandrade 1865 till USA med hustrun Greta Kajsa Lundbäck och två barn. 1880 bodde han tillsammans med hustrun och sju barn i Cook i Illinois. Några av de nu levande Nordenstammarna i USA härstammar antagligen från dem.

Otho M. Nordenstam, Carl M. Nordenstam, Gusten G. Nordenstam och Bror Vilhelm Nordenstam utvandrade också från Sverige till USA. Om man letar på internet, kan man finna ut en del om dem. De representerar av allt att döma fyra olika släkter. Det ser inte ut att finnas några förbindelser mellan någon av dem och min Nordenstam-släkt.

Bror Vilhelm Nordenstam från Masthugget i Göteborg kan möjligen vara en släkting till biografägaren Alfred P. Nordenstam i Göteborg i början på 1900-talet. Om den sistnämndes familjeförhållanden står det ingenting på internet.

När han som senare kallade sig Carl Rudolf Bernadotte Nordenstam första gången dyker upp i kyrkoböckerna på 1880-talet, bodde han i Masthugget i Göteborg. Han utvandrade till Norge 1904 och blev ett stort namn i trollerikonstens värld. Han använde redan före utvandringen namnet Nordenstam när han uppträdde som magiker, men i kyrkoböckerna står det antagligen inte så. Det finns ingen födelseattest eller dopattest för honom, men han uppges vara född i Örebro 1863, något som inte alls stämmer med tillgängliga dokument. Enligt egen uppgift var han barn till kung Karl XV och den vackra fröken Nordenstam. Det är en fantasieggande historia som jag återkommer till en annan gång.

Hur alla de nu levande Nordenstammarna (184 i Sverige, ett antal i Norge, någon i England, många i USA) passar in i det stora Nordenstam-pusslet är i skrivande stund en öppen fråga. Åtskilliga finns med i mitt släktträd, men det finns många frågetecken. Hör gärna av dig till nordenstam.tore@gmail.com om du kan fylla ut bilden på något sätt!

PRAKTISK KUNSKAP OCH ETIKETIK OCH VETENSKAP

Posted by Tore Nordenstam Sun, December 08, 2013 10:57:57

Blog image

Nu har årets sista nummer av tidskriften AI & Society utkommit.
Där finns bland mycket annat också min artikel om praktisk kunskap och etik.
Tyngdpunkten ligger på framväxten av forskningen omkring praktisk kunskap i Stockholm och Bodø och de möjligheter som detta öppnar för vidare arbete på etikområdet.


AI & SOCIETY

December 2013, Volume 28, Issue 4, pp 377-382

Practical knowledge and ethics

Tore NordenstamNyckelord

Praktisk kunskap Yrkeskunnande och teknologi Etisk teori

Tillämpad etik Mångfacetterade begrepp Exempel

Reflektion Vetenskaplig essä Berättelser

Filosofins rollHela texten finns tillgänglig här.
ETIK OCH PRAKTISK KUNSKAPMINA BÖCKER

Posted by Tore Nordenstam Thu, August 29, 2013 10:44:29

Blog imageNu finns den i bokhandeln, till exempel hos Adlibris.

Boken kan också beställas direkt från Dialoger Förlag och Metod.

Innehållsförteckningen, förordet och inledningskapitlet kan läsas här.PÅ DET EVIGAS SLAKA LINAOM BÖCKER OCH MÄNNISKOR

Posted by Tore Nordenstam Sat, April 13, 2013 12:26:43

Blog image


För tre år sedan försvarades en ovanligt intressant doktorsavhandling vid universitetetet i Sevilla - Carla Carmona Escaleras Wittgensteininspirerade analys av målaren Egon Schieles ganska omfattande produktion. Jfr min recension av avhandlingen - här.

Jag skrev då att Carla är en lysande guide genom Schieles bildvärld och att hennes framställning är ett praktexempel på vad en översiktlig framställning i Wittgensteins mening kan innebära. Och jag uttryckte en förhoppning om att en bearbetad version av avhandlingen snart skulle utkomma i bokform.

Den förhoppningen har nu infriats:

La idea pictórica de Egon Schiele. Un ensayo sobre lógica representacional (Genueve Ediciones, Santander etc. 2012, 324 sidor).

Det är ett originellt och briljant genomfört bidrag både till förståelsen av Schieles verk och till hela området bildförståelse.

Jag hoppas att det kommer översättningar av boken till engelska och tyska inom överskådlig framtid.

Det samma gäller den essäsamling som nyligen publicerades med den underbara titeln På det evigas slaka lina - En la cuerda floja de lo eterno. Sobre la gramática alucinada de Egon Schiele (Acantilado, Barcelona 2013, 152 sidor).


Blog image


Introduktionen till La idea pictórica de Egon Schiele (s.13-33) kan läsas här.

Det första kapitlet i En la cuerda floja de lo eterno (s.7-14) kan läsas här.
Tillägg september 2015

En kritik av Carla Carmonas syn på likheterna mellan Schiele och Wittgenstein finns med i min nya artikel om Wittgenstein och Schiele:

https://www.academia.edu/13282289/Wittgenstein_and_Schiele