KORS- OCH TVÄRSTÅG

KORS- OCH TVÄRSTÅG

Om bloggen

Välkommen hit!
Här kan det bli allt möjligt efter hand -- kors- och tvärståg, som borgmästaren i Königsberg kallade det för 200 år sedan.
Bilden på Nilen här ovanför tog jag för några år sedan på en båtresa från Luxor till Assuan och tillbaka.

In English: http://blog.torenordenstam.se/

BO GÖRANZON 70 ÅR

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Sun, September 18, 2011 13:48:34
När jag första gången träffade honom, blev jag överraskad. Kontexten var en kollokvieserie som Albert Danielsson, professor i industriell ekonomi och organisation på Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, och Håkan Törnebohm, professor i vetenskapsteori vid universitetet i Göteborg, arrangerade hösten 1973. Temat var värden och värderingar, och jag var inbjuden för att tala om värden och värderingar hos en elit i ett u-land. En doktorand på Albert Danielssons institution vid namn Bo Göranzon hade utsetts till kritiker och kommentator. I diskussionen som följde förtydligade han vad han var ute efter med exempel från Shakespeares Stormen och Strindbergs Fröken Julie.

Det visade sig att doktoranden hade börjat sin akademiska bana med ämneskombinationen matematik och teatervetenskap. Den spännvidden har präglat hela hans yrkesverksamma liv. Med den ena foten i de formaliserade reglernas värld och med den andra foten i teaterns, musikens och konstens värld uppmärksammade han tidigare än de flesta datoriseringens begränsningar och avigsidor. Spänningen mellan de formaliserade reglernas exakta språk och det existerande yrkeskunnandet var den röda tråden i hans nyskapelse Yrkeskunnande och teknologi på KTH. Mötet mellan konst och vetenskap var ledmotivet i hans andra stora nyskapelse, det genreöverskridande samarbetet mellan KTH och Dramaten som döptes till Dialogseminariet.

En så dynamisk och kreativ person stoppas inte av att han har hunnit vara pensionär några år. Som gästprofessor i yrkeskunnande och teknologi bidrar han aktivt i uppbyggnaden av ämnet vid Linnéuniversitetet i Växjö, som nu också har påbörjat ett samarbete med Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland i Bodø, Norge. Överraskningarnas tid är nog ännu inte förbi.

Den 4 oktober fyller han 70 år.

En fanfar för Bosse!


http://lnu.se/amnen/yrkeskunnande-och-teknologi

http://www.hibo.no/index.php?ID=17528

http://www.polyteknisk.no/Referater-videoer/node_341

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.176289!/Menu/general/column-content/attachment/CV-Bosse.pdf


  • Comments(0)//toreblogg.torenordenstam.se/#post46