KORS- OCH TVÄRSTÅG

KORS- OCH TVÄRSTÅG

Om bloggen

Välkommen hit!
Här kan det bli allt möjligt efter hand -- kors- och tvärståg, som borgmästaren i Königsberg kallade det för 200 år sedan.
Bilden på Nilen här ovanför tog jag för några år sedan på en båtresa från Luxor till Assuan och tillbaka.

In English: http://blog.torenordenstam.se/

HUR MÅNGA NORDENSTAM-SLÄKTER FINNS DET EGENTLIGEN?

OM BÖCKER OCH MÄNNISKORPosted by Tore Nordenstam Mon, January 13, 2014 18:58:04

Hur många olika Nordenstam-släkter det finns är det ingen som riktigt vet. Före den kungliga förordningen 5 december 1901 angående antagande av släktnamn (den s.k. namnlagen) kunde vem som helst i Sverige ta vilket familjenamn som helst.

Den första släkten Nordenstam varade från 1751 till 1882. Den började med att köpmannen Swart från Göteborg adlades och då tog namnet Nordenstam, och den slutade med att hans barnbarn friherre Johan Mauritz Nordenstam dog utan manliga arvtagare 1882. Namnet lever vidare i Finland genom att Johan Mauritz adopterade en släkting som då fick namnet Standertsköld-Nordenstam. Som ett kuriosum kan nämnas att Johan Mauritz och jag faktiskt tycks vara besläktade på mycket långt håll. Den gemensamma anfadern levde i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

På 1800-talet var det flera som tog namnet Nordenstam. Till dem hörde min farfarsfar Anders Jacobson och tre av hans kusiner. Deras avkomlingar tillhör alltså min Nordenstam-släkt.

Men det var flera andra som också tog sig namnet Nordenstam på 1800-talet. En av dem var Jonas Olof Samuelsson, född den 29 oktober 1875 i Älgsjö, Åsele. Om hans eventuella avkomma finns det inga upplysningar på internet.

En annan var Erik Johansson Nordenstam från Korpikån i Nederkalix. Han var född i Ryssbält och tillhörde Rask-släkten där. Han utvandrade 1865 till USA med hustrun Greta Kajsa Lundbäck och två barn. 1880 bodde han tillsammans med hustrun och sju barn i Cook i Illinois. Några av de nu levande Nordenstammarna i USA härstammar antagligen från dem.

Otho M. Nordenstam, Carl M. Nordenstam, Gusten G. Nordenstam och Bror Vilhelm Nordenstam utvandrade också från Sverige till USA. Om man letar på internet, kan man finna ut en del om dem. De representerar av allt att döma fyra olika släkter. Det ser inte ut att finnas några förbindelser mellan någon av dem och min Nordenstam-släkt.

Bror Vilhelm Nordenstam från Masthugget i Göteborg kan möjligen vara en släkting till biografägaren Alfred P. Nordenstam i Göteborg i början på 1900-talet. Om den sistnämndes familjeförhållanden står det ingenting på internet.

När han som senare kallade sig Carl Rudolf Bernadotte Nordenstam första gången dyker upp i kyrkoböckerna på 1880-talet, bodde han i Masthugget i Göteborg. Han utvandrade till Norge 1904 och blev ett stort namn i trollerikonstens värld. Han använde redan före utvandringen namnet Nordenstam när han uppträdde som magiker, men i kyrkoböckerna står det antagligen inte så. Det finns ingen födelseattest eller dopattest för honom, men han uppges vara född i Örebro 1863, något som inte alls stämmer med tillgängliga dokument. Enligt egen uppgift var han barn till kung Karl XV och den vackra fröken Nordenstam. Det är en fantasieggande historia som jag återkommer till en annan gång.

Hur alla de nu levande Nordenstammarna (184 i Sverige, ett antal i Norge, någon i England, många i USA) passar in i det stora Nordenstam-pusslet är i skrivande stund en öppen fråga. Åtskilliga finns med i mitt släktträd, men det finns många frågetecken. Hör gärna av dig till nordenstam.tore@gmail.com om du kan fylla ut bilden på något sätt!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.